Archive for the ‘O Kaszubach’ Category

Granica Kaszub – Greńce Kaszëbsczi

logoWëznaczenié greńców Kaszëbsczi je dosc problematiczną rzeczą, bo w uszłoce Kaszëbskô nie bëła nigdë obéńdą okresloną administracëjno (w procëmnoce np. do Zôpadny- czë Porénkowi Pomorsczi).

 

Dragoscë dodôwô fakt, że greńce obéndë zwóny „Kaszëbskô” przesëwałë sa w cygu stalatów na porénk. Czej w 1238 r. miono krôjnë „Cassubia” pojawiło sa pierszi rôz w dokumeńtach, objima ona dzél Zôpadny Pomorsczi. W tich czasach Słowiónie z Porénkowi Pomorsczi definitiwno nie mianowelë sa „Kaszëbama”. Wespólnym miona Nadbôłtowëch Słowianów midzë Wisłą a Odorą bëło „Pomorzónie”.

 
Dejade dzysô to prawie dzél Porénkowi Pomorsczi je nôczascy mianowóny „Kaszëbskô”, sztërkama no miono je téż rozcygóné na porénkowé zemie Zôpadny Pomorsczi (okolé Bëtowa, Laborga, Lebë). Dosc popularnym pozdrzatka je sformułowanié, że: „Kaszëbskô je tam, dze mieszkają (w grëpie) Kaszëbi”.
Próbë wëznaczeniô greńców Kaszëbsczi dokonôł J. Mordawsczi w prôcë: „Geografia współczesnych Kaszub”. Do Kaszëbsczi zarechowôł on zemie, we chtërnëch wedle badérowaniów socjologów przënômni 1/3 lëdztwa są osobë czëjącé sa Kaszëbama, abo dze mieszkô zacht wielëna Kaszëbów (je to przëtrôfk w trzech gardach: w Gduńsku, Gdini ë Sopoce). Wedle taczich kriteriów teritorium Kaszëbsczi objimô wiéchrzëzna kol 6 200 km2 w 43 gminach pomorsczégo województwa.

Tag Cloud