Posts tagged ‘pomeranka’

Kaszubskie Łodzie pod Żaglami

Kaszubskie Łodzie pod Żaglami / Kaszebszczie bote pod żoglame.

Corocznie w Chałupch w drugiej połowie lipca odbywają się regty kaszubskich łodzi rybackich. Pomeranka to tradycyjna łódź kaszubska, która kiedyś była tu podstawą rybołówstwa, posiadająca wysokie i rozchylone na dziobie burty.

Tag Cloud